Văn phòng

CloudStor lưu trữ đám mây nhân vượt ra ngoài lưu
Giá: Liên hệ
Với một hiệu suất cao 1,6 GHz tốc độ truyền tải
Giá: Liên hệ
CloudStor Solo một ổ đĩa duy nhất
Giá: Liên hệ
Các LinkStation Live LS-XL
Giá: Liên hệ
LinkStation Pro LS-VL mạng lưu trữ cung cấp
Giá: Liên hệ
Với 2 ổ cứng và 2 cấp độ RAID cùng 1 cổng mạng Gigabit. Được trang bị bộ xử lý 1,6 GHz cho tốc độ truyền tải tối đa lên đến 72 MBps. Chia sẽ, phân quyền truy cập thông qua giao tiếp mạng Ethernet, Wi
Giá: Liên hệ
Với 4 ổ cứng và 4 cấp độ RAID cùng 1 cổng mạng Gigabit. Được trang bị bộ xử lý 1,6 GHz cho tốc độ truyền tải tối đa lên đến 72 MBps. Chia sẽ, phân quyền truy cập thông qua giao tiếp mạng Ethernet, Wi
Giá: Liên hệ
Với 2 ổ cứng và 2 cấp độ RAID cùng 1 cổng mạng Gigabit. Được trang bị cấu hình của một NAS tiêu chuẩn. Chia sẽ, phân quyền truy cập thông qua giao tiếp mạng Ethernet, Wireless bạn có thể truy cập nó tr
Giá: Liên hệ
Với 4 ổ cứng và 4 cấp độ RAID cùng 1 cổng mạng Gigabit. Được trang bị cấu hình của một NAS tiêu chuẩn. Chia sẽ, phân quyền truy cập thông qua giao tiếp mạng Ethernet, Wireless bạn có thể truy cập nó tr
Giá: Liên hệ