Layer 2 WebSmart Business Switch BSL-WS-G2016MR


Đã bao gồm thuế VAT
 

Description

Tất cả các chuyển mạch Giga và 16 cổng Web thông minh. Hỗ trợ IEEE802.1X (xác thực / MAC dựa trên cổng cơ sở xác thực), an toàn môi trường mạng LAN có thể được xây dựng cho phép người dùng chỉ với kết nối mạng in giảm gánh nặng hành chính, với giao diện cấu hình web có thể được cấu hình bằng cách sử dụng một trình duyệt Web. Trung tâm chuyển mạch kết hợp lý tưởng cho các hòn đảo trong gói doanh nghiệp.

đang cập nhật