Layer 2 Intelligent Business Switch BS-G2008MR


Đã bao gồm thuế VAT
 

Description

Tất cả 8 cổng Giga và chuyển đổi thông minh. Hỗ trợ IEEE802.1X (xác thực / MAC dựa trên cổng cơ sở xác thực) có thể xây dựng một môi trường an toàn mạng LAN, có thể cho phép người sử dụng với một kết nối chỉ mạng nhập. Việc chuyển đổi thông minh cho lớp chuyển mạch kết hợp 2 trong đảo doanh nghiệp Hub bó.

đang cập nhật