Lựa chọn NAS hay FileServer dành cho Doanh Nghiep !

Ở mức độ cao, NAS là có thể được mô tả như là thiết bị lưu trữ mạng Multiprotocol với một hệ điều hành tối ưu hóa cho việc lưu trữ, sao lưu, chia sẻ dữ liệu. NAS với những tính năng được cấu hình sẵn chỉ cần kích hoạt sử dung. Khả năng mở rộng cao.NAS hỗ trợ các giao thức để PC, MAC, LINUX có thể trao đổi dữ liệu với NAS. NAS có thể hoạt động như một FC hoặc iSCSI. NAS hỗ trợ RAID và sao lưu dữ liệu giúp bảo vệ dữ liệu an toàn.Nếu bạn đã có máy chủ hoặc một SAN, có thể triển khai một cổng NAS để tăng khối lượng lưu trữ.

NAS được xem là sản phẩm đón đầu công nghệ. Dòng NAS pro có thể cho dung lượng lưu trữ lên đến hàng trăm TB. Hỗ trợ mỗi ổ cứng hơn 2TB (ổ cứng hiện tại chỉ 2TB), Hỗ trợ RAM tối đa 32GB, đặc biệt là Lan ethernet 10GB…

Thuộc tính NAS
Server
Hiệu suất Các phần cứng và hệ điều hành được thiết kế và tối ưu hóa. Các tính năng đã được cấu hình sẵn chỉ cần kích hoạt là sử dụng. khả năng mở rộng cao. Cần ít nguồn lực IT để duy trì Cần phải cài đặt phần cứng và hệ điều hành và các ứng dụng cần thiết để phục vụ các mục đích khác nhau nên cần nhiều nguồn IT
Độ tin cậy Thiết kế tinh gọn, đơn giản, đồng bộ tạo độ tin cậy cao. Số lượng lớn các thành phần ứng dụng cài thêm với một hệ điều hành phức tạp gây khó khăn trong quản lí, dễ bị sự cố.
Quản lí Quản lí đơn giản với giao diện web, đòi hỏi việc bảo trì ít. Mạng lưới hệ điều hành phức tạp yêu cầu việc bảo trì nhiều hơn.
Kết nối Máy chủ là hệ điều hành mạng độc lập, hỗ trợ các giao thức truyền tin khác nhau đối với các Client khác nhau. Máy chủ là hệ điều hành mạng phụ thuộc. Client phải phù hợp giao diện của máy chủ và các giao thức yêu cầu.
Bảo trì Thấp Cao
Sao lưu
Nhiều ứng dụng sao lưu khác nhau Chuyển tài nguyên nhờ các dịch vụ ứng dụng khác.
Tổng Chi phí Thấp Cao

Nguồn: Internet