Ổ cứng lắp ngoài

Giao tiếp cổng USB

Ổ đĩa cứng cổng giao tiếp USB cung cấp nhanh chóng kết nối ổ đĩa cứng lên 5,0 Gbps (USB 3.0) và 480 Mbps (USB 2.0) trong khi vẫn duy trì khả năng tương thích với rất nhiều các thiết bị USB trên thị trường. Ổ đĩa USB là giải pháp lưu trữ dễ dàng và chi phí-hiệu quả.

Giao tiếp nhiều cổng

Một giao diện đa ổ cứng bên ngoài cung cấp nhiều giao diện kết nối tương thích tối đa trong khi cung cấp những lợi ích độc đáo của công nghệ giao diện khác ít phổ biến hơn. Các thiết bị ổ cứng Buffalo đa giao diện hỗ trợ kết nối USB. Ngoài ra một hoặc nhiều công nghệ giao diện, chẳng hạn như eSATA hay FireWire.