Ổ cứng mạng

Doanh nghiệp

TeraStation thiết bị lưu trữ mạng lưới đại diện Buffalo hàng đầu của giải pháp lưu trữ mạng được thiết kế với tiêu chuẩn chính xác . Giải pháp đáng tin cậy mạng thuộc TeraStation lưu trữ ( NAS ) và khu vực lưu trữ iSCSI mạng (SAN) được thực hiện cho các nhu cầu đòi hỏi của các doanh nghiệp ngày nay . Với công nghệ lưu trữ sẵn sàng cao như RAID ,

Văn phòng

Buffalo LinkStation mạng chia sẻ ổ đĩa lưu trữ lý tưởng cho việc sao lưu các máy tính và máy Mac trên mạng của bạn trong khi đồng thời chia sẻ các tài sản kỹ thuật số, các tập tin đa phương tiện và các văn bản. Chia sẻ máy in và khả năng trực tuyến đa phương tiện, thiết bị mạng lưu trữ.